Mercier, A

24.1.1796 A Mercier at Holcroft's / 24.7.1796 adv C & A Mercier at Holcroft's / 26.5.1799 adv Adelaide at Holcroft's / 28.6.1814 Adelaide at Kenney's / 11.9.1814 Ad Mercier at L Kenney's / 18.9.1814 Ad Mercier dines / 18.6.1823 L Kenney & A Mercier call
There may be two people here Andre Mercier and Adelaide Mercier